E-knihovna

20 let od vstupu do EU z pohledu odborů (2024)

Letos uplynulo 20 let od našeho vstupu do Evropské unie. Vstup České republiky do Evropské unie považujeme za naprosto správný a věcně, politicky i ekonomicky nezpochybnitelný. V následujícím přehledu se zabýváme velmi stručným

Obálka publikace Právní pomoc do kapsy

Právní pomoc do kapsy (2024)

Jak často můžu být zaměstnán*a na dobu určitou? Jak dlouho trvá zkušební doba? Musím platit ze svého za vstupní lékařskou prohlídku? Kdy mě může šéf vyhodit? Jak dostanu odstupné? Odpovědi na

Právní pomoc do kapsy UA

Právní pomoc do kapsy v ukrajinštině (2023)

Brožura Právní pomoc do kapsy slouží pro úplně základní orientaci v právech a povinnostech zaměstnance. Nemá za cíl nahrazovat plnohodnotné právní poradenství. Брошура КИШЕНЬКОВИЙ ПОСІБНИК ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ слугує найпростішим орієнтиром щодо прав

Obálka publikace Odborový průvodce

Odborový průvodce (2022)

Jak založit odborovou organizaci? Jak zahájit sociální dialog u zaměstnavatele? Na co mají odbory právo? Jaké cíle si klást? Jak vyjednávat a hledat kompromisy? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá náš Odborový

Obálka knihy Adaptace na změnu klimatu

Adaptace na změnu klimatu a svět práce (2022)

Publikace Příručka pro odbory: Adaptace na změnu klimatu a svět práce (2022) je překladem materiálu Evropské odborové konfederace ETUC z roku 2020.  Tato příručka má několik cílů: Poskytuje jasnou definici pojmu přizpůsobení

Obálka knihy Svět práce po koronavirové krizi

Svět práce po koronavirové krizi (2021)

Období, v němž zasáhla svět koronavirová pandemie, je obdobím převratných změn. Díky průlomovým technologiím v oblasti digitalizace se proměňuje struktura současné světové ekonomiky a otevírají se možnosti pro vznik a růst nových forem podnikatelských modelů a aktivit

Obálka publikace Adaptace odborů na nový normál

Adaptace odborů na nový normál (2021)

Rok 2020 byl pro celou společnost rokem dramatických změn. Ani odbory nebyly ušetřeny dopadů pandemie a nutnosti reagovat na „nový normál“. Museli jsme pracovat rychle, abychom zachovali provoz i při uzavření kanceláří, s obavami

Obálka publikace Desatero agenturního zaměstnance

Desatero agenturního zaměstnance (2021)

Agenturní zaměstnání bývá řazeno k prekérním a flexibilním formám zaměstnávání. Co si pod tím v praxi představit? Nejčastěji zaměstnání, které zaměstnanci neposkytuje maximální míru jistoty, je flexibilnější a typicky jednodušeji ze strany zaměstnavatele ukončitelné. Jaká

Zkracování pracovní doby - proč a jak

Zkracování pracovní doby: proč a jak (2020)

Po desítkách let postupného zkracování pracovní doby vidíme v posledních několika letech náznaky opačného trendu. V reakci na tento vývoj se odborové hnutí vrátilo ke svému historickému cíli a jeho představitelé opět začali volat po zkracování

Obálka publikace Předvídejme změny

Předvídejme změny – vždy o krok napřed (2019)

„Organizace fungující v rámci občanské společnosti – odbory, místní sdružení, nevládní organizace a další – mají často zkušenosti s analyzováním, kolektivním zapojováním a vyjednáváním. Již méně obvyklé je, aby trávily čas přípravou na nečekané

Obálka knihy 100 let Mezinárodní organizace práce

100 let Mezinárodní organizace práce (2019)

Publikace 100 let Mezinárodní organizace práce – základ sociálního dialogu přibližuje dějiny a význam jediné tripartitní mezinárodní organizace v systému OSN. Mezinárodní organizace práce (MOP) byla založena v roce 1919 v rámci versailleského mírového