Proč má smysl být v odborech

Existuje mnoho důvodů, proč vstoupit do odborové organizace. Pro jednoho jsou odbory společenstvím, v němž lze společně při vyjednávání se zaměstnavatelem prosadit více než jako jednotlivec. Pro druhého je rozhodující jistota, že kdyby někdy potřeboval právní pomoc při sporu se zaměstnavatelem, bude mít na koho se obrátit. Pro další odboráře a odborářky je zásadní to, že dělají něco nejen pro sebe sama, ale i pro ostatní pracující a společně tvoří komunitu lidí, kteří mají stejné zájmy.

Motivací je mnoho, ale v každém případě platí, že jsou to právě odborářky a odboráři, kdo zastupuje pracující a jako jediní mohou se zaměstnavatelem vést kolektivní vyjednávání – o vyšších mzdách a platech, benefitech nebo lepších pracovních podmínkách.

Kolektivní vyjednávání pro vyšší mzdy a platy​

Svým vstupem do odborů posilujete roli kolektivního vyjednávání u sebe na pracovišti i v celém odvětví, což je efektivní způsob, jak si prosadit lepší odměnu za práci. Když zaměstnanci*kyně spojí své síly, mají větší možnost dosáhnout spravedlivějších dohod se zaměstnavatelem, než kdyby vyjednávali individuálně.

Nejsou to jen prázdná slova – máme konkrétní výsledky: V roce 2022 měli zaměstnanci*kyně ve firmách s odborovými organizacemi, kde se vyjednávají kolektivní smlouvy, až o 7 819 Kč vyšší mzdu než u zaměstnavatelů, kde odbory nejsou. Ročně je to o 93 828 Kč více.

Medián mezd s kolektivní smlouvou

Kolektivní vyjednávání pro lepší pracovní podmínky a životní standard 

Odbory vyjednávají nejen o mzdových otázkách, ale také o zaměstnaneckých benefitech, kratší nebo flexibilní pracovní době, možnosti práce z domova, o délce dovolené nebo o psychologické či sociální pomoci v nouzi. Zajištění rozmanitých benefitů, jako jsou příspěvky při spoření na důchod, podpora po odchodu do penze, příspěvky na zdravotní prevenci, sportovní vyžití, rekreační možnosti a další, je mnohdy výsledkem aktivní odborové práce. Kolektivní vyjednávání tak přináší pro pracující nejen ekonomickou stabilitu, ale také celkově lepší životní standard. 

Konkrétní příklad: Odpracovaná doba je na pracovištích s kolektivní smlouvou (KS) nižší než na pracovištích bez ní. 

Důraz na bezpečnost práce a prevenci

Odbory jsou klíčovými zastánci bezpečnosti a ochrany zaměstnanců*kyň na pracovišti. Hrají důležitou roli v prosazování smysluplného dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Zákony počítají s odborovými organizacemi při výkonu kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Kontrolní činnost svazových inspektorů BOZP, které jako ČMKOS školíme, přispívá k prevenci pracovních úrazů, upozorňuje na nedostatky na pracovištích a díky ní dochází ke zlepšování pracovních podmínek. Tam, kde probíhají kontroly svazových inspektorů, mají zaměstnavatelé zodpovědnější přístup k otázkám BOZP.

Nezanedbatelnou činností odborů je pomoc svým členům při řešení problémů v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání. Jde zejména o případy, kdy zaměstnavatel neoprávněně nechce uznat pracovní úraz a vypracovat právními předpisy požadované dokumenty nebo neoprávněně krátí nebo upírá zaměstnankyni*zaměstnanci odškodnění. V této oblasti jako ČMKOS poskytujeme našim členům i právní pomoc až po zastoupení v soudním řízení, a to s vysokou mírou úspěšnosti.

Bezplatné právní poradenství pro členy odborů

Členové odborových organizací sdružených v Českomoravské konfederací odborových svazů mají přístup k bezplatnému právnímu poradenství. Tato služba se stává klíčovým nástrojem v případě, kdy se zaměstnanci*kyně potýkají s problémy se svými zaměstnavateli, řeší spory týkající se odměňování, pracovních podmínek nebo čelí jiným pracovněprávním výzvám.

ČMKOS prostřednictvím právního poradenství usiluje o spravedlivé a vyvážené řešení konfliktů, což chrání pracující v případě nekalého zacházení, diskriminace nebo jiných právních obtíží v pracovním prostředí.

Více informací o naší právní pomoci najdete zde.

Benefity pro členy​

Odborové organizace i svazy mají pro své členy řadu dalších výhod. O benefitech nabízených odborovou organizací působící u zaměstnavatele se informujte u předsedy*kyně nebo některého z dalších členů*ek výboru.

Jste-li členem odborové organizace sdružené v ČMKOS, můžete využít i speciálních nabídek v benefitním portálu OdboryPlus.