E-Knihovna

Adaptace na změnu klimatu a svět práce (2022)

Publikace Příručka pro odbory: Adaptace na změnu klimatu a svět práce (2022) je překladem materiálu Evropské odborové konfederace ETUC z roku 2020. 

Tato příručka má několik cílů:

  • Poskytuje jasnou definici pojmu přizpůsobení se změně klimatu.
  • Poskytuje čtenářstvu jasnou představu o tom, jak důsledky změny klimatu ovlivní jednotlivé evropské regiony a odvětví.
  • Snaží se vysvětlit, jaké dopady bude mít změna klimatu na zdraví a bezpečnost pracujících.
  • Uvádí soubor doporučení a zabývá se stávajícími postupy, které odborům umožňují přijímat opatření v oblasti přizpůsobení se na různých úrovních.
Obálka knihy Adaptace na změnu klimatu