E-Knihovna

Na cestě ke spravedlivé dohodě pro pracující: Manifest pro volby do Evropského parlamentu (2024)

Zveřejňujeme český překlad manifestu Evropské odborové konfederace (EOK) pro volby do Evropského parlamentu 2024 Na cestě ke spravedlivé dohodě pro pracující.

Vize, kterou tento manifest nese, je Evropa jako společenství lidí a národů, kde může každý svobodně žít v míru a pracovat beze strachu z chudoby, nejistoty, ponižování, diskriminace, násilí, války nebo útlaku: Evropa, která je skvělým místem pro život, práci, vychovávání dětí, péči o blízké, odpočinek v penzi a stárnutí. Evropa, která v praxi naplňuje Evropský pilíř sociálních práv. Evropa, která chrání základní lidská práva, včetně reprodukčních práv, a usiluje o dosažení rovnosti žen a mužů.