E-Knihovna

Pracovat a nebát se! Kapitoly z dějin odborů v českých zemích (2015)

Kniha profesora Jiřího Pokorného Pracovat a nebát se! Kapitoly z dějin odborů v českých zemích vyšla v roce 2015.

Dozvíte se z ní, jak odbory vznikly, jaké naděje s nimi byly spojovány,  jak potom rostly a mohutněly, jak procházely válkami, totalitními systémy, dobami konjunktur i krizí našeho nedávného 20. století a jak konečně hledaly
své místo v současné společnosti.

Pro námezdně pracující představovaly odbory šanci jak dosáhnout vyšších mezd či zkrácení pracovní doby a vůbec jak se domoci důstojných pracovních podmínek. Podporovaly nezaměstnané, přinášely vzdělání a kulturu, protestovaly proti válce a bezpráví. Jako početná organizace, postavená na principu solidarity, se daly i zneužít – ani tyto momenty nechceme zamlčovat. Je však třeba si vždy uvědomovat, že odbory jsou především takové, jaké si je přejí mít jejich členové a jak si je udělají.

Dějiny odborů jsou neobyčejně rozsáhlé, různorodé a stále nedostatečně zpracované. Pokusili jsme se je prezentovat v podobě větších kapitol, které poskytují základní přehled, a stručnějších vsuvek, osvětlujících nějaký důležitý úsek. Svébytné místo v této prezentaci zaujímá obrazový materiál, který zde neslouží jen jako pouhá ilustrace, nýbrž jako plnoprávná součást výkladu.

Obálka knihy Pracovat a nebát se! Kapitoly z dějiny odborů v českých zemích