Právní pomoc do kapsy v ukrajinštině (2023)

Brožura Právní pomoc do kapsy slouží pro úplně základní orientaci v právech a povinnostech zaměstnance. Nemá za cíl nahrazovat plnohodnotné právní poradenství.

Брошура КИШЕНЬКОВИЙ ПОСІБНИК ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ слугує найпростішим орієнтиром щодо прав та обов’язків працівника. Вона не призначена для заміни повноцінної юридичної консультації.