E-Knihovna

Právní pomoc do kapsy v ukrajinštině (2023)

Brožura Právní pomoc do kapsy slouží pro úplně základní orientaci v právech a povinnostech zaměstnance. Nemá za cíl nahrazovat plnohodnotné právní poradenství.

Брошура КИШЕНЬКОВИЙ ПОСІБНИК ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ слугує найпростішим орієнтиром щодо прав та обов’язків працівника. Вона не призначена для заміни повноцінної юридичної консультації.

Právní pomoc do kapsy UA