E-Knihovna

Svět práce po koronavirové krizi (2021)

Období, v němž zasáhla svět koronavirová pandemie, je obdobím převratných změn. Díky průlomovým technologiím v oblasti digitalizace se proměňuje struktura současné světové ekonomiky a otevírají se možnosti pro vznik a růst nových forem podnikatelských modelů a aktivit ve všech oblastech hospodářství a rozvoj nových forem práce spojených s využíváním těchto nových technologií. To poskytuje obrovské příležitosti vyspělým ekonomikám členských zemí Evropské unie, využívajícím výhody jednotného trhu opírajícího se o silný regulační rámec a volný pohyb zaměstnanců, a umožňuje pružně a flexibilně reagovat na rychle narůstající poptávku po kvalifikované pracovní síle. S konkrétními příklady „digitální práce“ se stále častěji setkáváme ve svém životě. V období koronavirové pandemie máme možnost sledovat např. rychlý rozvoj tzv. digitálních platforem. Na straně druhé digitalizace přináší pro zaměstnance řadu výzev a rizik, jak z hlediska jejich dalšího pracovního uplatnění, tak i zajištění odpovídající ochrany v nových formách práce.

Jak přesně se ještě do budoucna promění svět práce po koronavirové krizi? Jak bude možné udržet Českou republiku na cestě k důstojné práci? Na tyto a další otázky odpovídá publikace Svět práce po koronavirové (covidové) krizi a cesta k důstojné práci.

Obálka knihy Svět práce po koronavirové krizi