Jak se stát odborářkou*odborářem

Nejjednodušším způsobem, jak se stát odborářkou*odborářem, je vstoupit do již existující odborové organizace.

Zjistěte, jestli u Vašeho zaměstnavatele už nějaká odborová organizace působí. Jestli ano, spojte se s ní a požádejte o možnost stát se členem. Informaci o působení odborové organizace u zaměstnavatele lze získat již při nástupu do zaměstnání. Zaměstnavatel má povinnost nového zaměstnance*novou zaměstnankyni seznámit s kolektivní smlouvou. Pokud to zaměstnavatel neudělá, obraťte se na kolegy*ně.

Pokud žádná odborová organizace na Vašem pracovišti nepůsobí, založte ji! Kontaktujte jeden z našich odborových svazů – ten Vám poskytne plnou pomoc a administrativní i právní servis při zakládání organizace. Příslušný odborový svaz si lze vybrat podle převládajícího odvětví, v němž Váš zaměstnavatel působí.

Co je dobré mít na paměti při zakládání odborové organizace?

  • Nebojte se a nenechte se odradit!
  • Zaměstnavatel nemůže zakázat založení odborové organizace.
  • Odborová organizace není povinna oznamovat jména členů. (Odborové členství je citlivý osobní údaj.)
  • Pro členství v odborech nemůžete být zaměstnavatelem znevýhodňován*a.
  • Odboroví funkcionáři*ky jsou před účelovou výpovědí chráněni zákonem.
  • Odborovou činnost nemusíte dělat po pracovní době. K výkonu činnosti odborového funkcionáře*ky přísluší zaměstnanci*kyni volno s náhradou mzdy/platu (tzv. uvolněný funkcionář).
  • Zaměstnavatel má povinnost vytvořit podmínky pro činnost odborových organizací.