Kdo jsme

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) je největší odborová centrála v České republice. Naším posláním je zejména obhajoba pracovních, ekonomických, sociálních a dalších práv a zájmů zaměstnanců*kyň na celostátní úrovni. Prosazujeme požadavky členů konfederace ve vztahu ke státu, k územním samosprávným celkům a k zaměstnavatelům. Spolupracujeme s odborovými centrálami v zahraničí a s mezinárodními institucemi.

Hlavní zásady práce ČMKOS jsou: 

 • nezávislost na orgánech státní moci, správy a samosprávy, na organizacích zaměstnavatelů, na politických stranách a hnutích, 
 • demokratické principy jednání a rozhodování, 
 • sjednocování zájmů, mezisvazová a mezinárodní solidarita, 
 • respektování a podpora společných cílů. 

Sdružujeme 31 odborových svazů:

Naše svazy:

Co děláme pro své členy (odborové svazy)? 

 • Vstupujeme do tvorby a realizace sociální politiky, včetně péče o důchodce*kyně. 
 • Vstupujeme do tvorby a realizace politiky zaměstnanosti. 
 • Zpracováváme analýzy a prognózy.
 • Reprezentujeme odborové zájmy při projednávání nových právních předpisů.
 • Školíme inspektory BOZP, kteří kontrolují stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnavatelů a upozorňují na nedostatky.
 • Prosazujeme principy rovného zacházení.
 • Koordinujeme společné činností v oblasti kolektivního vyjednávání.
 • Poskytujeme bezplatnou právní pomoc a poradenství.
 • Pomáháme propagovat aktivity jednotlivých svazů.
 • Spolupracujeme se zahraničními odborovými centrálami a mezinárodními organizacemi.  

Jako Českomoravská konfederace odborových svazů významně přispíváme k obhajobě základní ochranné role zákoníku práce, a to především pomocí vyjednávání a sociálního dialogu.