E-Knihovna

Adaptace odborů na nový normál (2021)

Rok 2020 byl pro celou společnost rokem dramatických změn. Ani odbory nebyly ušetřeny dopadů pandemie a nutnosti reagovat na „nový normál“. Museli jsme pracovat rychle, abychom zachovali provoz i při uzavření kanceláří, s obavami o bezpečnost a obrovskými překážkami na pracovištích našich členů.

Velkou roli v adaptaci sehrála digitalizace. Při zákazu fyzického setkávání a sjezdů a při velmi omezených možnostech cestování nezbylo než přesunout co nejvíce aktivit online.

Při digitální transformaci tak bylo využito mnoha osvědčených postupů i zvládnuto mnoho nových výzev. Všechny svazy mohou sdílet pozitivní příklady, jak se s tématem vyrovnaly. Pro nás se pandemie ukázala jako příležitost k zavádění společné praxe i jednotlivých osvědčených postupů.

Všichni se můžeme hodně naučit ze zkušeností druhých z roku 2020 a lépe se tak připravit na rok 2021 a následující.

 

Publikace Adaptace odborů na nový normál je shrnutím workshopu digitální laboratoře TUC konaného 17. března 2021 za účasti členů výkonného výboru a generální rady, případně seniorních kandidátů Kongresu odborových svazů TUC (Trades Union Congress).

Obálka publikace Adaptace odborů na nový normál