E-Knihovna

100 let Mezinárodní organizace práce (2019)

Publikace 100 let Mezinárodní organizace práce – základ sociálního dialogu přibližuje dějiny a význam jediné tripartitní mezinárodní organizace v systému OSN.

Mezinárodní organizace práce (MOP) byla založena v roce 1919 v rámci versailleského mírového procesu s cílem podpory světového míru na základě sociální spravedlnosti, opírající se o mezinárodně uznávaná pracovní práva. Československo bylo zakládajícím členem MOP a Česká republika, jako jeden z jejích nástupnických států, na sebe převzala k 1. lednu 1993 všechny závazky vyplývající z členství v MOP.

Obálka knihy 100 let Mezinárodní organizace práce