Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Začíná on-line kurz o globálních dodavatelských řetězcích

  • Zveřejněno: 11.01.2017

Ve čtvrtek 12. ledna začíná interentový kurz věnovaný globálním dodavatelským řetězcům. Kurz je zdarma a v angličtině. (https://iversity.org/en/courses/decent-work-in-global-supply-chains)Podle UNCTAD (organizace OSN) se 80 % obchodu uskuteční v rámci globálních dodavatelských řetězců a je spojený s nadnárodními korporacemi. Mocné nadnárodní korporace, které tyto globální řetězce ovládají, nastavují "pravidla hry" současného systému globální produkce. Pro většinu pracujících tento systém výroby znamená chudinské mzdy, nadměrnou pracovní dobu, nebezpečná pracoviště a potlačování práv pracujících vytvářet demokratické odbory, nebo do nich vstupovat.

Tento kurz nabízí kombinaci video přednášek a rozhovorů, četby, online zdrojů a cvičení, kterými získá účastník znalosti a praktické dovednosti k prosazování důstojné práce v globálních dodavatelských řetězcích. 

Kurz začíná živou diskusí na Facebooku s profesorem Markem Annerem 12. ledna ve 14:00. (https://www.facebook.com/events/370969809911625/)

Podpořte sociálnější Evropu

  • Zveřejněno: 22.12.2016
Evropská komise se veřejnosti ptá, jak by měl vypadat Evropský pilíř sociálních práv.
Využijme toho!
Evropská odborová konfederace připravila jednoduchý nástroj, prostřednictvím něhož se může konzultace zúčastnit každý.
Stačí vyplnit informace o sobě na socialrightsfirst.eu.
 

Videa ke kampani #KonecLevnéPráce

  • Zveřejněno: 12.12.2016

ČMKOS zahájila v roce 2015 aktivní kampaň #KonecLevnéPráce, která chce ovlivnit naprosto nedostatečnou mzdovou konvergenci. Kampaň souvisí i s tlakem na růst minimální mzdy, zrušením karenční doby i výzvou Průmysl 4.0  Tato témata jsme přiblížili v několika krátkých videoklipech. Budeme rádi, když je budete využívat a šířit dále.