Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Petice proti propouštění bez udání důvodu

  • Zveřejněno: 21.02.2024

Nesouhlasíme s návrhem na přijetí právní úpravy, která umožní zaměstnavatelům propouštět zaměstnance bez udání důvodu. Tento návrh se objevil v lednu 2024 v doporučeních Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Propouštění bez udání důvodu otevírá dveře např. k posílení diskriminace na trhu práce, vyhazování z politických či dalších důvodů a celkově nepřijatelně ohrožuje postavení zaměstnanců a zvyšuje jejich nejistotu. 

Více na https://petice.cmkos.cz.

Prohlášení ČMKOS k situaci v českém zemědělství

  • Zveřejněno: 14.02.2024

Českomoravská konfederace odborových svazů podporuje požadavky českých zemědělců směřující k řešení dopadů vysokých cen energií na jejich práci, na konkurenceschopnost České republiky a na životní úroveň obyvatelstva. ČMKOS žádá, aby vláda České republiky přijala účinná ekonomická i sociální opatření, která by těmto nepříznivým dopadům zabránila.

ČMKOS dlouhodobě požaduje, aby vláda přijala prorůstová opatření, která by urychleně nastartovala ekonomický růst a vyvedla zemi z prostředí vysoké inflace, poklesu reálných mezd a platů a obnovila přibližování České republiky k vyspělým zemím Evropské unie.

V oblasti zlepšování pracovních a sociálních podmínek ČMKOS požaduje:

  • přiblížení minimální mzdy úrovni 50 % průměrné mzdy,
  • přijetí úpravy dřívějšího odchodu do důchodu pro zaměstnance vykonávající namáhavé a rizikové práce,
  • zabránění nevhodným zásahům do zákoníku práce zahrnujícím mj. zavedení výpovědi bez udání důvodu ze strany zaměstnavatele.

Věnujme se skutečným potřebám českých domácností a tomu, co naše občany v každodenním životě trápí!

Stanovisko k Návrhům NERV k vyššímu dlouhodobě udržitelnému ekonomickému růstu

  • Zveřejněno: 01.02.2024

Materiál předložený Národní ekonomickou radou vlády (NERV) představuje 37 opatření majících za cíl zabezpečit vyšší dlouhodobě udržitelný ekonomický růst. Navrhovaná opatření směřují zejména do oblastí trhu práce a vzdělávání, částečně také do oblastí bydlení, správy a investic.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) má k předloženému materiálu zásadní výhrady, a to jak z pohledu samotného způsobu zpracování materiálu, východisek, které vedly ke zpracování 37 opatření, tak i k samotným navrhovaným opatřením.

Výročí 170. let od založení Říšské odborové komise jakožto první odborové centrály sdružující i odboráře z českých zemí

  • Zveřejněno: 30.01.2024
Moderní české odbory se mohou pyšnit dlouhou tradicí. V jistém smyslu jejich historie sahá až do středověku k takzvaným tovaryšským bratrstvům, která vznikala (a většinou zase byla zakazována) mimo cechy jako protiváha moci mistrů. V 19. století české země zasáhla intenzivní industrializace. Tomu odpovídal i rychle rostoucí podíl dělnictva v měnící se skladbě české společnosti. Pracovní poměr mezi majiteli drobných podniků i velkých továren a jejich zaměstnanci byl ale perspektivou liberalismu 19. století nahlížen jako soukromá a dobrovolná smlouva dvou stran, jež neměla být regulována veřejnými institucemi (například státem) a již vůbec ne „deformována“ spolčením více zaměstnanců proti zaměstnavateli. Z toho důvodu byla existence odborových organizací dlouho zakázána stejně jako veškeré aktivity dělníků vedoucí ke zlepšení pracovních poměrů. Až do poloviny 19. století si dělníci podněcující ke stávce mohli na území habsburského státu vysloužit vězení doprovázené veřejným výpraskem. Ještě do roku 1870 za stejný počin riskovali několikaměsíční pobyt za mřížemi.