Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Demonstrace 68 NE!

  • Zveřejněno: 27.03.2023
Odborový svaz KOVO svolává demonstraci proti záměru stanovit věk odchodu do důchodu na 68 let a pro dřívější odchody do důchodů pro pracovníky v náročných profesích. Demonstrace se uskuteční ve středu 29. března 2023 od 12.00 hodin před Úřadem vlády ČR.

NE důchodu v 68! PETICE

  • Zveřejněno: 08.03.2023

Odmítáme nesmyslné navyšování věku odchodu do důchodu. Do médií unikl materiál, podle kterého vláda zamýšlí posunout věk odchodu do důchodu ze současných 65 až na 68 let. Přestože zatím nemáme k dispozici žádné oficiální podklady, považujeme za nezbytné se proti takovému nápadu jasně ozvat a odmítnout ho.

Konec dehonestace zaměstnanců státní správy a samosprávy (Prohlášení IX. sjezdu Odborového svazu státních orgánů a organizací)

  • Zveřejněno: 03.03.2023

Praha, 3. března 2023. Jako zástupci zaměstnanců veřejné sféry prohlašujeme, že součástí nezbytného úsilí o důstojné pracovní podmínky v této oblasti musí být i zvýšení prestiže všech povolání, která spravují veřejné záležitosti a hájí veřejný zájem. Není možné nadále dehonestovat zaměstnance a zaměstnankyně státní správy a samosprávy a zároveň od nich očekávat vyšší profesionalitu, loajalitu a kvalitní veřejnou službu.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Vláda je patrně bezradná a zřejmě proto trestá důchodce

  • Zveřejněno: 17.02.2023
Praha, 17. 2. 2003 Českomoravská konfederace odborových svazů a její členské svazy jsou mimořádně znepokojeny nekoncepčními nápady vlády na zásahy do důchodů. Vláda se namísto aktivního boje s inflací, v jejímž důsledku všichni obyvatelé České republiky během dvou let zchudnou až o čtvrtinu, zabývá tzv. důchodovou reformou. Pro tu ale nemá ani dostatek podkladů a zjevně ani znalostí a schopnost ji provést kvalitně a ku prospěchu občanů.