Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Evropský pilíř sociálních práv

Evropský pilíř sociálních práv je iniciativa Evropské komise zaměřená na sociální dimenzi EU. Základem pilíře jsou sociální cíle a sociální práva zakotvené v primárním právu EU. První nástin Evropské komise navrhuje tři základní kapitoly, členěných do 20 podskupin.

VIDEO: TK OSZSP ČR - Vyhlášení stávkové pohotovosti

  • Zveřejněno: 08.02.2017

Odborový svaz vstoupil do stávkové pohotovosti na podporu požadavků Základní organizace působící u Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje kvůli složité interpersonální situaci.

Sondy 2/2017

  • Zveřejněno: 08.02.2017

Přehled důležitých článků, které naleznete v aktuálním vydání Sondy REVUE. Časopis můžete objednat prostřednictvím e-mailu sondy-odbyt@cmkos.cz.

ČMKOS na veletrhu JOBS EXPO 2017

  • Zveřejněno: 31.01.2017

V rámci mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO, který se bude konat ve dnech 9. – 10. března 2017 v Praze, náš tým zdarma poskytne právní poradenství návštěvníkům veletrhu. Více informací o veletrhu získáte na www.jobsexpo.cz.