Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Prohlášení Sněmu ČMKOS: Vláda musí obnovit sociální dialog o opatřeních, která se týkají všech občanů

  • Zveřejněno: 30.05.2023

Důsledky ekonomické krize způsobené nedávnou pandemií Covid-19 a stále probíhající válkou na Ukrajině negativně dopadají na hospodářský a sociální vývoj v České republice. Zatímco kvůli vysoké inflaci strmě rostou ceny výrobků a služeb, tak minimální nebo žádná valorizace platů, mezd a důchodů snižuje kupní sílu občanů. V téže chvíli vláda přichází s návrhy opatření nazvanými „Česko ve formě“, které ale mají podle ní zaplatit především zaměstnanci a jejich rodiny. Nadto část zaměstnanců, konkrétně zaměstnanci ve veřejné sféře, ponesou balík změn nejcitelněji. Vláda sice tvrdí, že se šetřením má stát začít u sebe, ve skutečnosti ale hodlá ušetřit zejména na lidech, kteří pro stát a pro veřejnost pracují.  Přichází s návrhy opatření, o nichž nevedla dialog se svými sociálním partnery, tedy odbory jako zástupci zaměstnanců a organizacemi zastupujícími zaměstnavatele.