E-Knihovna

Konvergence trhu práce a mezd k nejvyspělejším zemím EU (2021)

Odborná publikace ČMKOS pojednává o konvergenci trhu práce v rámci Evropské unie, včetně problému nízkých mezd v České republice.

Nízké mzdy jsou zásadním problémem české ekonomiky a české společnosti, se kterým se potkáváme na každém kroku. Jsou příčinou problémů české společnosti a nejen jí. Honba za stále levnější pracovní silou, v zájmu udržení „ještě chvíli“ velmi pofiderní konkurenční výhody, nás mezi nejvyspělejší evropské země nepřivede, ba právě naopak.

Bez rychlého ekonomického a sociálního přiblížení chudších zemí k vyspělým zemím, bez odstranění příkrých rozdílů mezi jednotlivými členskými zeměmi EU, ať již v ekonomické nebo sociální oblasti, nelze dosáhnout stabilního politického prostředí.

Pro Českou republiku jako „nejzápadnější z východních zemí“, ležící v těsné blízkosti nejbohatších regionů Evropské unie, vytvářejí extrémní rozdíly v úrovni odměňování zaměstnanců velký problém. Ten – pokud zůstane neřešen – bude v čase narůstat. Řadu věcí nedokážeme dnes ještě rozpoznat, nicméně některé problémy se již ukazují. Zásadní a narůstající personální problémy v českém zdravotnictví spojené s migrací českých lékařů a zdravotních sester za vyššími výdělky „za humna“, výpadky dodávek některých klíčových léků, přetrvávající horší kvalita dovážených potravin a dalšího zboží (vše souvisí s nízkou kupní silou českého obyvatelstva ve vztahu k zahraničí), prolínání „západních cen“ do oblasti nemovitostí, energií aj. jsou ve skutečnosti jen pomyslnou špičkou ledovce.

Obálka publikace Konvergence trhu práce a mezd k nejvyspělejším zemím EU