E-Knihovna

Spravedlivá transformace k ekologicky udržitelným ekonomikám a společnostem (2022)

Publikace Spravedlivá transformace k ekologicky udržitelným ekonomikám a společnostem pro všechny: ILO ACTRAV Stručný přehled politiky (2022) je překladem publikace, kterou vydal Mezinárodní úřad práce v Ženevě pod názvem „Just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all. ILO ACTRAV Policy Brief“.

Obálka publikace Spravedlivá transformace k ekologicky udržitelným ekonomikám a společnostem pro všechny