Odbory a digitální svět II

Podporováno z finančního mechanizmu Norské fondy 2014-2021 v rámci programu Sociální dialog a důstojná práce Název projektu: Odbory a digitální svět – možnosti a příležitosti –

Odbory a digitální svět

Podporováno z finančního mechanizmu Norské fondy 2014-2021 v rámci programu Sociální dialog a důstojná práce Název projektuOdbory a digitální svět – možnosti a příležitosti Anglický