Odbory a digitální svět II

Podporováno z finančního mechanizmu Norské fondy 2014-2021 v rámci programu Sociální dialog a důstojná práce

Název projektu: Odbory a digitální svět – možnosti a příležitosti – část 2

Anglický název: Digital Trade Unionism – Possibilities and Opportunities – Part 2

Partner projektu: 
LO Norway (Norská odborová konfederace)

Doba realizace projektu: 
1.1.2024 – 30.4.2024 (4 měsíce)

Cíle projektu:
V rámci omezené výzvy, která je určena pro realizátory projektů financovaných z Norských fondů v ČR, kteří již obdrželi projektový grant z programu Sociální dialog a důstojná práce, nám byl poskytnut další grant na praktickou implementaci digitalizace.

Hlavními cíli projektu je navázat na první fázi projektu a využít naše poznatky z oblasti digitalizace a převést je do praxe. Zaměřili jsme se na praktické oblasti jako je cirkulace dokumentů a digitalizace těchto procesů, vnitřní úložiště a možnosti jeho zlepšování a nalezení možnosti zlepšení účasti odborů v legislativním procesu.

Tyto cíle projektu budou doplněny o zkušenosti partnera projektu LO Norsko, který má nedílnou roli v tomto projektu a má zkušenosti v oblasti digitalizace odborové centrály LO Norsko.

Mezinárodní cesta zástupců ČMKOS do Norska – studijní pobyt u LO Norsko

Mezinárodní cesta zástupců ČMKOS do Norska – studijní pobyt u LO Norsko Ve dnech 30. 10. – 2. 11. 2023 se uskutečnila pracovní cesta zástupců ČMKOS do Norska. Cesty se zúčastnilo 9 osob, a to jak zaměstnanci ČMKOS, tak i zástupci členských odborových svazů. Konkrétně, za ČMKOS: Radka Sokolová – místopředsedkyně ČMKOS, Lukáš Němec – vedoucí projektového oddělení ČMKOS, Tomáš Palla – právník ČMKOS, Jaroslav Stránský – právník

Celý článek »

Strategické workshopy pro odborové svazy a Odborovou akademii na téma „Možnosti adaptace, příležitosti transformace pro digitální svět“

V průběhu období duben až červen 2023 se uskutečnilo pět významných prezenčních strategických workshopů, které se staly centrem pozornosti pro odborníky i pracovníky z odborových svazů a ČMKOS. Tato série událostí, vedená renomovaným přednášejícím Filipem Dřímalkou, přinesla do popředí klíčové otázky týkající se digitalizace a inovací v pracovním prostředí. Před samotnými strategickými workshopy se konal video workshop, kde Filip Dřímalka seznámil účastníky s očekávaným obsahem a tématy plánovaných událostí. Z celkového počtu

Celý článek »

Mezinárodní workshop „Odbory a digitální svět – Jak zůstat silnou organizací v digitálním džungli?“

Mezinárodní workshop „ODBORY A DIGITÁLNÍ SVĚT – JAK ZŮSTAT SILNOU ORGANIZACÍ V DIGITÁLNÍ DŽUNGLI?“, organizovaný v rámci projektu “Odbory a digitální svět – možnosti a příležitosti”, který realizuje Projektové oddělení ČMKOS z Norských fondů, se v pražském hotelu Olšanka konal ve středu 29. 3. 2023. Svým úvodním vystoupením jej otevřela místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová.Za českou stranu se dále zúčastnil kromě zástupců odborových svazů, absolventů odborové akademie i zástupce sociálního partnera SP ČR, ze zahraničí

Celý článek »