Strategické workshopy pro odborové svazy a Odborovou akademii na téma „Možnosti adaptace, příležitosti transformace pro digitální svět“

V průběhu období duben až červen 2023 se uskutečnilo pět významných prezenčních strategických workshopů, které se staly centrem pozornosti pro odborníky i pracovníky z odborových svazů a ČMKOS. Tato série událostí, vedená renomovaným přednášejícím Filipem Dřímalkou, přinesla do popředí klíčové otázky týkající se digitalizace a inovací v pracovním prostředí.

Před samotnými strategickými workshopy se konal video workshop, kde Filip Dřímalka seznámil účastníky s očekávaným obsahem a tématy plánovaných událostí. Z celkového počtu pěti workshopů byly dva zaměřeny na odborovou akademii, zatímco tři byly určeny pro členy odborových svazů a ČMKOS.

Osobní setkání během těchto workshopů byla pozoruhodná a účastníci vyjádřili velmi pozitivní ohlasy. Přednášející Filip Dřímalka zaujal svou odborností a schopností sdělit obsah způsobem, který byl zároveň poutavý a inspirativní. Účastníci si odnesli nové poznatky a získali přehled o trendech v oblasti digitalizace, rolích pracovníků v tomto kontextu a způsobech efektivního využívání digitálních nástrojů v pracovním procesu. Některé z nových nástrojů, jako je umělá inteligence Chat GPT, byly představeny jako perspektivní prostředky k úsporám času a zlepšení produktivity.

Celkem se na těchto strategických workshopech osobně zúčastnilo 50 účastníků, což svědčí o jejich významu a přínosu pro odbory. Po ukončení této série workshopů následovaly v září tři video workshopy, které se zaměřily na shrnutí otázek a konkrétních problémů v oblasti digitalizace. I tyto video workshopy byly přijaty s nadšením a pozitivními reakcemi.

Tato iniciativa se ukázala jako úspěšný krok směrem k podpoře digitálního rozvoje a inovací v pracovním prostředí, a je jasným signálem, že podobné akce mají v budoucnu své místo a potenciál v této klíčové oblasti.