Důležité dokumenty

Zde najdete naše důležité aktuální dokumenty: Statut ČMKOS, Program ČMKOS a další. Statut ČMKOS Program ČMKOS na období 2022–2026 Statut Legislativní

Mezinárodní činnost

Jsme členem Evropské odborové konfederace (EOK), Mezinárodní odborové konfederace (MEOK), Odborového poradního výboru při OECD (TUAC). ČMKOS má své zástupkyně v Evropském

Odbory v regionech

Na krajské úrovni působí Regionální rady odborových svazů (RROS). Jedná se o orgány ČMKOS, které reprezentují odborové svazy působící v daném kraji a jsou

Struktura ČMKOS

Těžiště odborové práce se nachází v základních a místních odborových organizacích, které působí na jednotlivých pracovištích – ve firmách, organizacích, na úřadech apod. Odborové

Kdo jsme

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) je největší odborová centrála v České republice. Naším posláním je zejména obhajoba pracovních, ekonomických, sociálních a dalších