Mezinárodní workshop „Odbory a digitální svět – Jak zůstat silnou organizací v digitálním džungli?“

Mezinárodní workshop „ODBORY A DIGITÁLNÍ SVĚT – JAK ZŮSTAT SILNOU ORGANIZACÍ V DIGITÁLNÍ DŽUNGLI?“, organizovaný v rámci projektu “Odbory a digitální svět – možnosti a příležitosti”, který realizuje Projektové oddělení ČMKOS z Norských fondů, se v pražském hotelu Olšanka konal ve středu 29. 3. 2023. Svým úvodním vystoupením jej otevřela místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová.
Za českou stranu se dále zúčastnil kromě zástupců odborových svazů, absolventů odborové akademie i zástupce sociálního partnera SP ČR, ze zahraničí byli přítomni zástupci partnera LO Norsko, britské odborové centrály TUC a organizace Eurofound (Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek, která je tripartitní agenturou Evropské unie), která poskytuje přehled poznatků s cílem přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik.
V prvním bloku věnovaném zkušenostem v praxe v ČR vystoupili zástupci odborových svazů ČMKOS (Stanislav Augustin z OS Stavba a Tomáš Vančura z NOS PPP), kteří se s námi podělili o své zkušenosti s digitalizací ve svých organizacích. Další část byla věnována dobré praxi ze zahraničí. Nejprve prezentoval velmi poutavě své zkušenosti z Velké Británie John Wood z TUC, po něm hovořili o norských postupech a praxi Yanina Unnli a Rune Bugten z LO Norsko.

Byla diskutována i další příbuzná témata jako období izolace spojené s COVID-19, zavádění postupů  digitalizace v jednotlivých typech organizací a na jejich různých úrovních, s tím spojené potíže a návrhy případných řešení, současná situace a příklady konkrétních dobrých i špatných rozhodnutí.  

Přestávka před odpolední částí workshopu byla využita pro účast na protestním mítinku, pořádaném OS KOVO na protest proti zvyšování věku odchodu do důchodu.

V odpoledním bloku zazněla přednáška zástupkyně Eurofoundu Stavrouly Demetriades o různých formách digitálních procesů používaných sociálními partnery v celé EU. V následující závěrečné diskusi se pak ve velmi přátelské atmosféře hovořilo o veškerých projednávaných námětech a informacích, které přítomní účastníci navzájem sdíleli během celého workshopu.

 
Workshopu se zúčastnili i zástupci z Innovation Norway (administrátora a kontrolního orgánu Norských fondů), kteří se k naší radosti vyjádřili velmi pochvalně jak k realizaci vlastního projektu, tak i k obsahu a průběhu celého workshopu.