Sociální partneři a odvětví

NÁZEV PROJEKTU SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V ODVĚTVÍCH Zkrácený název projektu: Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích

Sociální dialog – Nord III

Název projektu: Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR Zkrácený název projektu: NORD III Číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_001/0000246 Příjemce: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Sociální dialog – Nord II

Název projektu: Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010509 Příjemce dotace: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) Partner projektu: Českomoravská