Motivace k vzájemnému respektu

Název projektu: 320a – Posilování sociálního dialogu na regionální úrovni z pohledu zvyšování motivace zaměstnanců a zaměstnavatelů, potírání násilí a stresu na pracovištích Zkrácený

Demo Evropské projekty

ČMKOS jako příjemce Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst (ESF, 2022-2025) Sociální dialog a Společnost 4.0 (ESF, 2019-2022) Zkracování pracovní

Odbory a digitální svět II

Podporováno z finančního mechanizmu Norské fondy 2014-2021 v rámci programu Sociální dialog a důstojná práce Název projektu: Odbory a digitální svět – možnosti a příležitosti –

Sociální partneři a odvětví

NÁZEV PROJEKTU SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V ODVĚTVÍCH Zkrácený název projektu: Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích

Sociální dialog – Nord III

Název projektu: Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR Zkrácený název projektu: NORD III Číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_001/0000246 Příjemce: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Sociální dialog – Nord II

Název projektu: Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010509 Příjemce dotace: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) Partner projektu: Českomoravská