Motivace k vzájemnému respektu

Název projektu: 320a – Posilování sociálního dialogu na regionální úrovni z pohledu zvyšování motivace zaměstnanců a zaměstnavatelů, potírání násilí a stresu na pracovištích Zkrácený

Benefity a covid-19

Termín realizace projektu: 1.1.2023 – 31.12.2023 Cíle a stručný popis projektu: ČMKOS předkládá tento projekt s cílem zvýšit kvalitu a kapacitu sociálního dialogu v oblasti

Zelená ekonomika a trh práce

Název projektu:§ 320a 2022 – Dopady zelené ekonomiky na trh práce, pracovněprávní a sociální ochranu, ochranu soukromí zaměstnanců a sociální dialog Termín

Agenturní zaměstnávání

Název projektu: § 320a 2021 – Agenturní zaměstnávání (AZ) v právní úpravě a praxi, potírání nelegálních forem AZ Termín realizace projektu: 1.1.2021 – 31.12.2021

Budoucnost práce

Název Projektu: 320a ZP 2020 – Budoucnost práce – investice do lidí a posilování sociálního dialogu Termín realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2020 Cíle

Mezinárodní standardy práce

Název projektu§ 320a – Soubor činností ČMKOS na podporu vzájemných jednání sociálních partnerů na celostátní a krajské úrovni v roce 2019 týkajících

ČMKOS a interkulturní komunikace na trhu práce

Název projektu:320a – Posilování sociálního dialogu na národní a odvětvové úrovni z pohledu zvyšování dopadů kolektivního vyjednávání na cílovou skupinu zaměstnanců z členských

Agentury práce a odbory

Název projektu: 320a – Úhrada nákladů činností ČMKOS na podporu vzájemných jednání sociálních partnerů na celostátní a krajské úrovni v roce 2018

Koncepční novela ZP

320a – Úhrada nákladů činností ČMKOS na podporu vzájemných jednání sociálních partnerů na celostátní a krajské úrovni v roce 2016 týkajících se důležitých zájmů