Sociální partneři a odvětví

NÁZEV PROJEKTU

SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V ODVĚTVÍCH

Zkrácený název projektu: Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197

Příjemce projektu: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Partner projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů

Doba realizace projektu: 1. únor 2019 – 31. leden 2022, prodloužen po dohodě příjemce KZPS a partnera ČMKOS
do 30. června 2022.


CÍL PROJEKTU

Prostřednictvím sociálního dialogu připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích. Sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech.

Základním problémem, k jehož řešení chceme realizací projektu přispět, je zvládnutí nároků, požadavků a limitů na výkon pracovní činnosti vybraných pozic v odvětvích i ve vyšším věku a umožnit tak cílové skupině udržení pracovního místa, resp. zaměstnání déle. Proto je potřeba reagovat na neustálé prodlužování průměrného lidského života a prodlužování věku odchodu do důchodu včasnou přípravou budoucích generací na aktivní pracovní život ve vyšším věku.

Veškeré aktivity projektu a zpracované výstupy jsou dostupné na webu KZPS – části věnované tomuto projektu.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
 a státního rozpočtu České republiky.