Odbory v regionech

Na krajské úrovni působí Regionální rady odborových svazů (RROS). Jedná se o orgány ČMKOS, které reprezentují odborové svazy působící v daném kraji a jsou současně partnery regionálním zástupcům zaměstnavatelů a představitelům krajské samosprávy.

Kontakty na předsedy a předsedkyně Regionálních rad odborových svazů


V každém regionu provozujeme pro své členy právní poradnu. Jejím cílem je zprostředkovat informace v oblasti pracovněprávních vztahů a sociálního dialogu a poskytovat právní poradenství členům odborových organizací sdružených v ČMKOS.

Kontakty a úřední hodiny právní poradny

Právní poradenství pro členy ČMKOS