Petice proti propouštění bez udání důvodu

Petice proti propouštění bez udání důvodu

Nesouhlasíme s návrhem na přijetí právní úpravy, která umožní zaměstnavatelům propouštět zaměstnance bez udání důvodu. Tento návrh se objevil v lednu 2024 v doporučeních

Petice Braňme českou vědu!

Podpořte snahu bránit českou vědu před pokusem ministryně narychlo přílepkem změnit zákon o veřejných výzkumných institucích a drasticky tak omezit jejich samosprávu.

NE důchodu v 68! PETICE

Odmítáme nesmyslné navyšování věku odchodu do důchodu. Do médií unikl materiál, podle kterého vláda zamýšlí posunout věk odchodu do důchodu