Odborový průvodce

Působení odborové organizace u zaměstnavatele je předpokladem toho, aby odborová organizace mohla uplatňovat svá oprávnění. K plnohodnotnému zastupování zájmů zaměstnanců nestačí odbory jen založit…. Obsah:1.