Učební text – 100 let od vzniku MOP

Učební text “100 let od vzniku Mezinárodní organizace práce” ● Stoleté úsilí o důstojnou práci● Práva – mezinárodní úmluvy● Rovnost, nediskriminace● Sociální ochrana●