Stanovisko k návrhu důchodové reformy

Zveřejňujeme Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (návrh důchodové

ČMKOS k důchodové reformě

ČMKOS považuje důchodovou reformu za důležité téma současnosti, které vyžaduje vzhledem k dlouhodobým zásadním sociálním i ekonomickým dopadům společenský konsensus založený na