Petice proti propouštění bez udání důvodu

Nesouhlasíme s návrhem na přijetí právní úpravy, která umožní zaměstnavatelům propouštět zaměstnance bez udání důvodu. Tento návrh se objevil v lednu 2024 v doporučeních Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Propouštění bez udání důvodu otevírá dveře např. k posílení diskriminace na trhu práce a celkově nepřijatelně ohrožuje postavení pracujících a zvyšuje jejich nejistotu.

Proto spouštíme petici proti tomuto návrhu. Podepsat ji můžete elektronicky nebo na petičním archu.

Více informací najdete na https://petice.cmkos.cz.