Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Vzkaz ČMKOS budoucí vládě

  • Zveřejněno: 16.10.2017

NEDOPUSŤTE DESTRUKCI DŮCHODŮ, ZDRAVOTNICTVÍ, ŠKOLSTVÍ A BEZPEČNOSTI

Přesně před čtyřmi lety v říjnu 2013 před parlamentními volbami do Poslanecké sněmovny zveřejnila Českomoravská konfederace odborových svazů svoje požadavky, doporučení a náměty, které by neměly být lhostejné budoucím politikům, chtějí-li překonat sociální a ekonomickou krizi, nastartovat ekonomický růst ČR a zlepšit životní úroveň českých zaměstnanců. Dnes můžeme objektivně konstatovat, že většina našich návrhů byla novou vládou akceptována a realizována. Nebylo to rozhodně lehké období. Je proto velmi důležité znovu zdůraznit, že současná koalice přebírala zemi v podmínkách vleklé ekonomické krize, doprovázené extrémní nezaměstnaností, srovnatelné snad jen s obdobím velké hospodářské krize. Naším klíčovým požadavkem proto bylo za každou cenu obnovit ekonomický růst. Je neseriózní, že většina médií i „analytiků“ zásluhu vlády na nastartování ekonomiky nespravedlivě přehlíží.

 

ČMKOS na veletrhu práce Profesia days

  • Zveřejněno: 14.10.2017

V rámci veletrhu práce Profesia days budou právníci ČMKOS návštěvníkům poskytovat bezplatné pracovně právní poradenství. Těšíme se na všechny, kdo navštíví náš stánek. Více informací o veletrhu na www.profesiadays.cz.

Profesia days

VIDEO: Předseda ČMKOS Josef Středula v rozhovoru pro EURO TV

  • Zveřejněno: 10.10.2017

Josef Středula

Předseda ČMKOS Josef Středula v rozhovoru pro EURO TV odmítá vstup do politiky a kritizuje politiky za nedostatek vizí pro Česko. Přesto doufá, že na příští hospodářskou recesi je Česko připraveno lépe, a poukazuje třeba na přijetí právní úpravy pro kurzarbeit (státem dotované dočasné zkrácení pracovní doby ve firmách postižených přechodným nedostatkem zakázek). Budoucnost Česka přitom vidí v malých a středních firmách, využívajících místních surovin - třeba dříví ze zdejších lesů.

Světový den důstojné práce 2017

  • Zveřejněno: 06.10.2017

Odborové organizace ze všech kontinentů si každý rok 7. října připomínají Světový den důstojné práce.

Důstojná práce musí být na prioritou všech - pracujících, zaměstnavatelů i vlád.

Důstojná práce je základem důstojného života, příležitostí k obživě a přispěním komunitě.

Pracující se organizují prostřednictvím odborových organizací s cílem dosažení důstojné práce: přijatelné pracovní doby, spravedlivé mzdy, nemocenské, placené dovolené atd. Žádnou z těchto věcí zaměstnanci nezískali, pokud si je nevymohli společnou organizací a mobilizací. V některých zemí je nezískali doposud a v jiných jsou jim postupně odebírány.

Nepřítelem důstojné práce je, a vždy byla, korporátní nenasytnost. Nadměrné zisky lze získat pouze na úkor pracujících a v posledních letech zisky rostly, zatímco mzdy, jako podíl na celkovém bohatství, klesaly. V Evropě od poloviny sedmdesátých let se mzdy, jako procento roční tvorby bohatství, neustále snižují - z téměř 73% až na dnešních 63%: pokles o cca 10 procentních bodů.