DŮCHODOVÁ REFORMA

Nesouhlasíme s navrženými změnami v důchodovém systému České republiky. Navrhovaný zákon obsahuje restriktivní opatření, která by mohla vážně ovlivnit budoucnost důchodů v naší zemi.

Co nás nejvíce znepokojuje?

❌ Zvyšování důchodového věku bez adekvátního zohlednění namáhavé a rizikové práce

❌ Postupné snižování důchodových nároků pojištěnců

❌ Absence vyčíslení dopadů na státní rozpočet

❌ Neúčast sociálních partnerů na skutečném dialogu

Jaká možná alternativní opatření důchodové reformy navrhujeme?

  • Podpora populačního vývoje (jesle, školky, dávky podporující třetí dítě v rodině)
  • Řízená pracovní migrace (může nahradit chybějící českou populaci)
  • Zapojení dalších příjmů do odvodu pojistného (tantiémy, kapitálové příjmy)
  • Zvýšení pojistného OSVČ
  • Zvyšování minimální mzdy a potírání švarcsystému
  • Důsledné vymáhání odvodů pojistného

V roce 2023 jsme uspořádali petici proti odchodu do důchodu v 68 letech. Petici podepsalo 81 801 lidí. Srdečně za to děkujeme.

Bohužel je téma zvýšování věku odchodu do důchodu a dalších změn v důchodovém systému nadále aktuální. Níže najdete přehled dění a našich aktivit na tomto poli.

Aktuality k tzv. důchodové reformě