Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Konec levné práce, aneb ženy musejí dostat přidáno

  • Zveřejněno: 07.03.2017

"Kampaň Konec levné práce pokračuje. Jedním z jejích cílů je snížení existujících nerovností v odměňování žen a mužů.“ připomíná u příležitosti Mezinárodního dne žen Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS, a zdůrazňuje, že „zvýšení minimální mzdy, ke kterému došlo díky úsilí a kampani ČMKOS a odborových svazů, by tedy mělo být jedním z nástrojů, který příznivě ovlivní mzdy žen a přiblíží výši jejich odměny za práci k mzdové úrovni mužů“.

KOMENTÁŘ: Je současný daňový systém v Česku spravedlivý?

  • Zveřejněno: 02.03.2017

Z hlediska zaměstnanců, které odbory zastupují, je systém bohužel nespravedlivý, protože daňové břemeno je – zřejmě i záměrně – rozloženo nerovnoměrně. Na jedné straně nízké daně platí lidé s vysokými příjmy a majetky. Ve srovnání se světem u nás prakticky neexistují majetkové daně. Naopak vysokými daněmi jsou zatíženy skupiny se středními a nízkými příjmy, což jsou právě zaměstnanci. Na vině je i nepříznivý poměr nízkých přímých daní a vysokých nepřímých. 

TISKOVÁ ZPRÁVA: ČMKOS k návrhu vlády zvýšit nemocenské dávky - Netrestejme zaměstnance za to, že se léčí

  • Zveřejněno: 28.02.2017

Odbory vítají, že se vláda vstřícně postavila k neutěšené situaci dlouhodobě nemocných. Bohužel však ne v dostatečné výši, uvedl dnes předseda ČMKOS Josef Středula na adresu rozhodnutí vlády zvýšit nemocenskou u dlouhodobé nemoci: „ČMKOS navrhovala a požaduje, aby nemocní zaměstnanci dostávali od 2. měsíce 78 % vyměřovacího základu...