Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Výročí 170. let od založení Říšské odborové komise jakožto první odborové centrály sdružující i odboráře z českých zemí

  • Zveřejněno: 30.01.2024
Moderní české odbory se mohou pyšnit dlouhou tradicí. V jistém smyslu jejich historie sahá až do středověku k takzvaným tovaryšským bratrstvům, která vznikala (a většinou zase byla zakazována) mimo cechy jako protiváha moci mistrů. V 19. století české země zasáhla intenzivní industrializace. Tomu odpovídal i rychle rostoucí podíl dělnictva v měnící se skladbě české společnosti. Pracovní poměr mezi majiteli drobných podniků i velkých továren a jejich zaměstnanci byl ale perspektivou liberalismu 19. století nahlížen jako soukromá a dobrovolná smlouva dvou stran, jež neměla být regulována veřejnými institucemi (například státem) a již vůbec ne „deformována“ spolčením více zaměstnanců proti zaměstnavateli. Z toho důvodu byla existence odborových organizací dlouho zakázána stejně jako veškeré aktivity dělníků vedoucí ke zlepšení pracovních poměrů. Až do poloviny 19. století si dělníci podněcující ke stávce mohli na území habsburského státu vysloužit vězení doprovázené veřejným výpraskem. Ještě do roku 1870 za stejný počin riskovali několikaměsíční pobyt za mřížemi.

ČMKOS podpořila dětskou výtvarnou soutěž pro mladé

  • Zveřejněno: 08.01.2024

ČMKOS podpořila dětskou výtvarnou soutěž Lidé a roboti při práci zaměřenou na problematiku digitalizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), kterou vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s partnery soutěže.

Stanovisko ČMKOS k návrhu důchodové reformy

  • Zveřejněno: 06.01.2024
Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (návrh důchodové reformy).

Přejeme šťastné Vánoce a vše dobré v novém roce

  • Zveřejněno: 20.12.2023
PF 2024

Prohlášení účastníků demonstrace "Za lepší budoucnost ČR"

  • Zveřejněno: 27.11.2023
My, účastníci demonstrace, stejně jako všichni, kdo se zapojili do Dne protestů či jej podpořili, nesouhlasíme s kroky vlády České republiky, které negativně dopadají na zaměstnance a jejich rodiny, ale také na firmy, zemědělce a osoby samostatně výdělečně činné... kompletní znění prohlášení najdete v článku.