Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Veletrh práce For Jobs

  • Zveřejněno: 30.04.2018

Ve dnech 15. - 16. května se uskuteční veletrh For Jobs s nabídkou pracovních pozic v průmyslových oborech. Veletrh se zúčastní také specialisté ČMKOS. Více informací o veletrhu naleznete na adrese www.forjobs.cz.

VIDEO: Společně silnější - VII. Sjezd ČMKOS

  • Zveřejněno: 28.04.2018

Ve dnech 27. - 28. dubna se uskutečnil VII. Sjezd ČMKOS. Záznam slavnostní části a Mezinárodního vzpomínkového dne, který byl součástí konání Sjezdu naleznete v tomto článku.

1. máj s ČMKOS

  • Zveřejněno: 18.04.2018

V tomto roce si připomínáme 100. výročí vzniku Československé republiky. Společný 1. máj slovenských a českých odborů je proto unikátní příležitostí, jak upevnit vzájemné vztahy, posilnit sympatie mezi Slováky a Čechy a mladé generaci dát povědomí o výjimečnosti a významu těchto vztahů nejen v minulosti, ale i v současnosti. 

Společně silnější

  • Zveřejněno: 13.04.2018

…je mottem VII. Sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů. Sjezd největší odborové centrály v ČR proběhne ve dnech 27. a 28. dubna 2018 v Praze, v Hotelu Olšanka za účasti významných politických představitelů – premiéra, předsedů obou komor Parlamentu ČR a dalších našich a zahraničních osobností.  Zúčastní se ho například představitelé německých, a rakouských odborů.