Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Nenechte se obcházet ve svých ústavních právech

  • Zveřejněno: 14.09.2020
Víte, že zakládání odborových organizací je garantováno Ústavou? Pokud vám zaměstnavatel vyhrožuje propuštěním za to, že se chcete na pracovišti odborově organizovat, je to protizákonné!
Pokud jste v takové situaci, nebojte se na nás obrátit. Pomůžeme vám se bránit.
 

Krádež za bílého dne! To jen tak nesmíme nechat.

  • Zveřejněno: 14.09.2020
Ministryně financí chce zrušit tzv. zaručenou mzdu, tedy takovou "minimální mzdu" pro jednotlivé kategorie zaměstnání. Čím vyšší máte kvalifikaci, tím vyšší máte zaručenou mzdu.
Tento krok proti zaměstnancům nemůže projít. My rozhodně budeme bojovat za zachování tohoto opatření. Jste v tom s námi?
 

Evropské odbory drtivou většinou podpořily zavedení evropské minimální mzdy

  • Zveřejněno: 04.09.2020
Drtivá většina evropských odborových svazů zastupujících 45 milionů pracujících hlasovala pro nový zákon EU na podporu spravedlivých minimálních mezd a kolektivního vyjednávání.
 
Po obsáhlé a otevřené diskusi podpořili členové Evropské odborové konfederace odborových svazů (EOK) výzvu k přijetí evropské směrnice většinou 85 % hlasů. Hlasování se zúčastnilo 87 národních odborových centrál z celé Evropy a 10 evropských odvětvových odborových federací.
 
Nyní je vyvíjen tlak na předsedkyni Evropské komise, Ursulu von der Leyen, aby splnila svůj slib, že do 100 dnů předloží návrh, který má „zajistit, aby měl každý pracující v naší Unii [nárok na] spravedlivou minimální mzdu".
 
EOK využije mandát k tomu, aby vyzvala Komisi k předložení směrnice, která zajistí, že:
 
  • Členské státy nemohou stanovit své zákonné minimální mzdy pod hranici důstojnosti*
  • Bude konec nekalým praktikám, jako jsou srážky zaměstnavatelů ze zákonné minimální mzdy
  • Právo na kolektivní vyjednávání bude zaručeno, podporováno a chráněno v každém členském státě
 
Podpora odborů pro takovouto evropskou iniciativu je rovněž podmíněna zárukou, že členské státy, které v současnosti určují mzdy pouze prostřednictvím kolektivního vyjednávání, nikdy nebudou povinny zavést zákonný systém minimální mzdy.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Zrušení superhrubé mzdy nesmí nahradit vyjednávání o růstu mezd!

  • Zveřejněno: 02.09.2020

Někteří zaměstnavatelé už vysílají signály, že zrušení superhrubé mzdy je  příležitost, jak svým zaměstnancům  nezvyšovat mzdy, protože to za ně udělal stát. Považujeme za velmi nebezpečné a nepřijatelné, aby vyjednávání o růstu mezd zaměstnavatelé blokovali s výmluvou na zrušení superhrubé mzdy,“ uvedl Josef Středula, předseda ČMKOS.

Společné stanovisko EOK/PERC k situaci v Bělorusku

  • Zveřejněno: 20.08.2020
Evropská odborová konfederace (EOK) a Celoevropská regionální rada (PERC) detailně a s velkými obavami sledují aktuální situaci v Bělorusku po proběhlých prezidentských volbách. EOK a PERC požadují okamžité propuštění odborářů zadržených v souvislosti s jejich účastí na pokojných protestech proti zfalšovaným volebním výsledkům, jmenovitě Nikolaje Zimina, bývalého předsedy Nezávislých běloruských odborů, a Maxima Seredy, předsedy Nezávislých hornických odborů UMTO.

TK odborů k odměňování ve zdravotnictví

  • Zveřejněno: 20.08.2020
Jak dopadlo odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví v letošním složitém roce a představa odborů pro příští rok?
 
Bc. Dagmar Žitníková,
předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR
 
MUDr. Martin Engel,
předseda LOK-SČL