Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Poškození bederní páteře jako nemoc z povolání

  • Zveřejněno: 20.12.2021
Po téměř čtyřletém projednávání, na kterém se ČMKOS dlouhodobě podílelo, došlo ke schválení zařazení chronických potíží s bederní páteří vzniklých těžkou fyzickou prací i dlouhým sezením mezi nemoci z povolání. 

Duševní zdraví na pracovišti - Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců 6

  • Zveřejněno: 16.11.2021
Poslední ze série plakátů ke kampani Výzkumného ústavu bezpečnosti práce "Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců" se věnuje tématu duševního zdraví na pracovišti.
Podpora duševního zdraví zahrnuje veškerá opatření, která přispívají k dobrému duševnímu zdraví na pracovišti. Špatné duševní zdraví ovlivňuje zdraví jednotlivce a jeho schopnost pracovat produktivně.

Prezident republiky ocenil odboráře a politika Roberta Kleina

  • Zveřejněno: 28.10.2021

28. října 2021 udělil prezident republiky medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam, československému odboráři a politikovi Robertu Kleinovi, za zásluhy o stát. Návrh na ocenění této významné osobnosti odborového hnutí přišel z řad ČMKOS.

Podporujeme zavedení evropského pilíře sociálních práv

  • Zveřejněno: 25.10.2021
Ve Štrasburku proběhlo ve dnech 22. - 23. října již 2. plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy. Ta má za cíl shromáždit názory občanů na budoucnost Evropy a dodat vrcholných orgánům Evropské unie doporučení pro budoucí aktivity a politiky. ČMKOS v tomto procesu podporuje zejména zásadní posílení sociální dimenze prostřednictvím skutečného a závazného zavedení evropského pilíře sociálních práv jako nástroje pro sblížení životní úrovně ve všech částech Evropské unie.
 

Deset doporučení ČMKOS nové vládě

  • Zveřejněno: 19.10.2021

Českomoravská konfederace odborových svazů jako největší nezávislá odborová centrála v České republice, sdružující členy či voliče prakticky celého politického spektra úvodem považuje za potřebné zdůraznit, že v řádném případě nezasahovala do volebního boje politických stran. Nepopírá ale, že celou řadu nastolovaných problémů a způsobů řešení i úroveň politické diskuse probíhající v rámci předvolebního boje sledovala a sleduje s velikými rozpaky. Velmi citlivě vnímá řadu signálů naznačujících zastavení, či obrácení směru dosavadního vývoje české společnosti v oblasti sociálního partnerství a sociálního dialogu.

Stres a muskuloskeletální poruchy - Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců 5

  • Zveřejněno: 11.10.2021

Pátá část mediální kampaně Výzkumného ústavu bezpečnosti práce se zaměřuje na muskuloskeletální poruchy.

Muskuloskeletální poruchy (MSD) jsou nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivé tkáně postihující kosti, svaly, klouby, vazy, šlachy i nervy. Mezi nejčastější MSD vznikající v souvislosti s prací patří bolesti zad (bolesti bederní páteře), onemocnění horních končetin (syndrom karpálního tunelu), otoky dolních končetin a další. Stres a psychosomatika hrají důležitou roli ve výskytu MSD. Stresový charakter práce může být jednou ze základních vyvolávajících příčin MSD.