Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Otevřený dopis předsedovi Senátu Parlamentu ČR

  • Zveřejněno: 01.03.2021
Reakce Odborového svazu státních orgánů a organizací na vystoupení předsedy Senát Parlamentu ČR Miloše Vystrčila v diskusním pořadu Partie na CNN Prima NEWS otevřeným dopisem.

Pozvánka na on-line diskusní fóra: Jak neztratit hlavu v době velkých společenských transformací

  • Zveřejněno: 17.02.2021

ČMKOS v rámci projektu ESF „Sociální dialog a Společnost 4.0“ organizuje diskusní fóra, jejichž náplní je v moderovaném formátu mluvit o dovednostech zaměstnanců, roli firemního vzdělávání a příslibu celoživotního učení. Účast na diskusním fóru je otevřena všem, tj. není podmíněna pracovní pozicí, ani nutnou zkušeností z oblasti vzdělávání dospělých a firemního HR (personalistiky).

ČMKOS a OS PHGN: Vláda se chová nezodpovědně

  • Zveřejněno: 09.02.2021

Považujeme za nezodpovědné jednání vlády, která se odmítla na svém jednání zabývat termínem ukončení těžby uhlí pro účely výroby tepla a elektřiny. A to i přesto, že měla k dispozici konsenzuální závěry svého poradního sboru - Uhelné komise, která došla ke shodě, že oním termínem by měl být rok 2038.

ČMKOS podporuje výzvu lékařů a sestřiček

  • Zveřejněno: 08.02.2021
ČMKOS se připojuje k výzvě Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského odborového klubu. Podporuje aktivitu lékařů a sestřiček, kteří již více než rok nesou hlavní tíhu epidemie koronaviru.

Dostavba Dukovan

  • Zveřejněno: 27.01.2021
V rámci největšího tendru v novodobých dějinách Česka je v zájmu naší země zachovat maximálně konkurenční prostředí. Vyřazením kohokoliv apriori přicházíme o možnost vyjednat nejvýhodnější cenu. A to by byla zásadní chyba. Pro ČMKOS je důležité, aby byly do procesu dostavby významně zapojené české firmy a zaměstnanci. Zároveň je třeba si uvědomit, že v následujících měsících bude ČR pod velkým tlakem ekonomického a diplomatického lobbingu států. Pokud na tento tlak přistoupíme, bude to důkaz naší politické nevyspělosti. Jsme suverénní stát, který má právo si sám definovat, co chce a co ne!