Právní poradenství

Pro členy*ky odborových organizací sdružených v ČMKOS nabízíme bezplatné právní poradenství a právní pomoc.

S čím vším pomáháme?

  • Poskytujeme právní poradenství ve všech oblastech práva: pracovním, závazkovém, bytovém, rodinném, správním a dalších.
  • Nabízíme konzultace právních otázek a právní rozbor konkrétní situace klienta.
  • Píšeme právní dokumenty (výpovědi z pracovního poměru, kupní, darovací smlouvy, návrhy na rozvod, zvýšení výživného, návrhy na vklad do katastru nemovitostí a další).
  • Zastupujeme před soudem v případech pracovněprávních sporů, sporů ze sociálního zabezpečení a sociálního pojištění.

Co nejčastěji řešíme?

  • pracovní podmínky zaměstnanců*kyň, pracovní dobu, odměňování, náhradu škody,
  • působení odborové organizace, včetně kolektivního vyjednávání,
  • kupní, darovací smlouvy, reklamace, rozvody, vypořádání společného jmění manželů, výživné, exekuce,
  • odškodnění pracovních úrazů,
  • spory o neplatném ukončení pracovního poměru.

Kontakty na právní poradny v regionech

V každém kraji provozujeme pro své členy právní poradnu. Chcete využít pomoci našich právníků? Podívejte se na mapku a zjistěte, kam to máte nejblíž, případně kontaktujte nás e-mailem. Věnujte pozornost úředním hodinám.

Doporučujeme se předem objednat. V případě neodkladné záležitosti se lze objednat i mimo úřední hodiny.