Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Stres a muskuloskeletální poruchy - Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců 5

  • Zveřejněno: 11.10.2021

Pátá část mediální kampaně Výzkumného ústavu bezpečnosti práce se zaměřuje na muskuloskeletální poruchy.

Muskuloskeletální poruchy (MSD) jsou nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivé tkáně postihující kosti, svaly, klouby, vazy, šlachy i nervy. Mezi nejčastější MSD vznikající v souvislosti s prací patří bolesti zad (bolesti bederní páteře), onemocnění horních končetin (syndrom karpálního tunelu), otoky dolních končetin a další. Stres a psychosomatika hrají důležitou roli ve výskytu MSD. Stresový charakter práce může být jednou ze základních vyvolávajících příčin MSD.

Světový den za důstojnou práci 7. října

  • Zveřejněno: 06.10.2021

Vzhledem k tomu, že v důsledku pandemie zaniklo více než 200 milionů pracovních míst, dalších sto milionů je stále ohroženo a velké množství nezaměstnaných, z nichž naprostou většinu tvoří ženy, jednoduše vypadlo z trhu práce, budou všechny vlády 7. října v rámci Světového dne důstojné práce vyzvány, aby vypracovaly plány zaměstnanosti.

Více na stránkách Mezinárodní odborové organizace.

Nová Kolektivní dohoda vyššího stupně pro státní zaměstnance ve služebním poměru vykonávající ve služebních úřadech státní službu dle zákona o státní službě

  • Zveřejněno: 04.10.2021
Dnes ráno v 8.00 hodin podepsaly odborové svazy s předsedou Vlády ČR novou Kolektivní dohodu vyššího stupně ("KDVS"), která se vztahuje na státní zaměstnance ve služebním poměru vykonávající ve služebních úřadech státní službu dle zákona o státní službě. Tato KDVS nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022. Do této doby stále platí stávající KDVS včetně jejího dodatku.

Stres a syndrom vyhoření - Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců 4

  • Zveřejněno: 15.09.2021

Čtvrtá část mediální kampaně Výzkumného ústavu bezpečnosti práce se zaměřuje na syndrom vyhoření.

Stres na pracovišti negativně ovlivňuje nejen produktivitu, ale rovněž  i fyzické a duševní zdraví zaměstnanců. Syndrom vyhoření je jedním z důsledků nezvládnutého pracovního stresu. Z provedených studií v České republice například vyplývá:

  • Pro více než pro polovinu učitelů základních škol je práce zdrojem dlouhodobého stresu vedoucímu k vyhoření
  • Více než 30 % lékařů vykazuje symptomy syndromu vyhoření a více než 80 % lékařů se cítí syndromem vyhoření ohroženo