Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

České sportovní hry se blíží (8. - 9. září 2016)

  • Zveřejněno: 18.08.2016

UZÁVĚRKA REGISTRACÍ PRODLOUŽENA DO 26. SRPNA!

České sportovní hry se pomalu blíží. Českomoravská konfederace odborových svazů je i v letošním roce jedním z partnerů této sportovní události. Budeme rádi, podpoří-li  odborové svazy a odborové organizace své odboráře-sportovce v účasti.

 

Na všechny sportující odboráře se již nyní těší

Vedení ČMKOS

VIDEO: Odbory odmítly novelu zákona o vodách

  • Zveřejněno: 16.08.2016

Záznam tiskové konference z 16. srpna - proč ČMKOS a Odborový svaz dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v rámci připomínkového řízení odmítly novelu zákona o vodách a varují vážně vládu před jejím přijetím.
Podle expertů ČMKOS by novela mohla znamenat skrytý postupný kumulativní nárůst průměrné ceny vodného a stočného až o 17 %. ČR by se tak stala zemí s nejdražší vodou v rámci EU. Za sporné považují odbory i využití zdražení.

Sondy REVUE 8/2016

  • Zveřejněno: 15.08.2016

Přehled důležitých článků, které naleznete v aktuálním vydání Sondy REVUE. Časopis můžete objednat prostřednictvím e-mailu sondy-odbyt@cmkos.cz.

Minimální mzda se od ledna zvýší na 11 000

  • Zveřejněno: 25.07.2016

Odbory požadovaly o 500 korun více

Důvody pro zvýšení minimální mzdy mají odbory a premiér stejné, ale návrh na její zvýšení se liší. Současná čistá výše minimální mzdy je o 1410 korun nižší než příjmová hranice chudoby.

Solidarita s obětmi teroristického útoku v Nice

  • Zveřejněno: 15.07.2016

Českomoravská konfederace odborových svazů vyjadřuje jménem českých pracujících zděšení a hluboký zármutek nad obětmi teroristického útoku v Nice. Naše solidarita stojí v první řadě s lidmi, kteří stále bojují o život, s lidmi, kteří si ponesou následky po zbytek života, s rodinami, které ztratili své milované, s jejich přáteli a kolegy - našimi bratry a sestrami, kolegy odboráři, přáteli. Podporu a vděčnost vyjadřujeme i zdravotnímu, administrativnímu a bezpečnostnímu personálu, který se v napjaté situaci musí vypořádat s následky masakru.

V temných chvílích, jako je tato, je důležité dodávat si navzájem síly a jít dál, protože pokračovat v každodenním životě se zdá být ten nejtěžší úkol.

Útoky v Nice jsou útokem proti nám všem - našim životům, důstojnosti, integritě, toleranci. Jsou to útoky proti našim základním hodnotám - demokracii, svobodě, solidaritě. Musíme zůstat jednotní a bok po boku prosazovat naše společné hodnoty - mír, solidaritu, přátelství. To je jediná odpověď na tyto strašlivé události. Jsme s Vámi.