Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Prezident republiky ocenil odboráře a politika Roberta Kleina

  • Zveřejněno: 28.10.2021

28. října 2021 udělil prezident republiky medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam, československému odboráři a politikovi Robertu Kleinovi, za zásluhy o stát. Návrh na ocenění této významné osobnosti odborového hnutí přišel z řad ČMKOS.

Podporujeme zavedení evropského pilíře sociálních práv

  • Zveřejněno: 25.10.2021
Ve Štrasburku proběhlo ve dnech 22. - 23. října již 2. plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy. Ta má za cíl shromáždit názory občanů na budoucnost Evropy a dodat vrcholných orgánům Evropské unie doporučení pro budoucí aktivity a politiky. ČMKOS v tomto procesu podporuje zejména zásadní posílení sociální dimenze prostřednictvím skutečného a závazného zavedení evropského pilíře sociálních práv jako nástroje pro sblížení životní úrovně ve všech částech Evropské unie.
 

Deset doporučení ČMKOS nové vládě

  • Zveřejněno: 19.10.2021

Českomoravská konfederace odborových svazů jako největší nezávislá odborová centrála v České republice, sdružující členy či voliče prakticky celého politického spektra úvodem považuje za potřebné zdůraznit, že v řádném případě nezasahovala do volebního boje politických stran. Nepopírá ale, že celou řadu nastolovaných problémů a způsobů řešení i úroveň politické diskuse probíhající v rámci předvolebního boje sledovala a sleduje s velikými rozpaky. Velmi citlivě vnímá řadu signálů naznačujících zastavení, či obrácení směru dosavadního vývoje české společnosti v oblasti sociálního partnerství a sociálního dialogu.

Stres a muskuloskeletální poruchy - Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců 5

  • Zveřejněno: 11.10.2021

Pátá část mediální kampaně Výzkumného ústavu bezpečnosti práce se zaměřuje na muskuloskeletální poruchy.

Muskuloskeletální poruchy (MSD) jsou nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivé tkáně postihující kosti, svaly, klouby, vazy, šlachy i nervy. Mezi nejčastější MSD vznikající v souvislosti s prací patří bolesti zad (bolesti bederní páteře), onemocnění horních končetin (syndrom karpálního tunelu), otoky dolních končetin a další. Stres a psychosomatika hrají důležitou roli ve výskytu MSD. Stresový charakter práce může být jednou ze základních vyvolávajících příčin MSD.

Světový den za důstojnou práci 7. října

  • Zveřejněno: 06.10.2021

Vzhledem k tomu, že v důsledku pandemie zaniklo více než 200 milionů pracovních míst, dalších sto milionů je stále ohroženo a velké množství nezaměstnaných, z nichž naprostou většinu tvoří ženy, jednoduše vypadlo z trhu práce, budou všechny vlády 7. října v rámci Světového dne důstojné práce vyzvány, aby vypracovaly plány zaměstnanosti.

Více na stránkách Mezinárodní odborové organizace.

Nová Kolektivní dohoda vyššího stupně pro státní zaměstnance ve služebním poměru vykonávající ve služebních úřadech státní službu dle zákona o státní službě

  • Zveřejněno: 04.10.2021
Dnes ráno v 8.00 hodin podepsaly odborové svazy s předsedou Vlády ČR novou Kolektivní dohodu vyššího stupně ("KDVS"), která se vztahuje na státní zaměstnance ve služebním poměru vykonávající ve služebních úřadech státní službu dle zákona o státní službě. Tato KDVS nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022. Do této doby stále platí stávající KDVS včetně jejího dodatku.