Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

VIDEO: Zdravotnictví a pacienti v ohrožení (tisková konference)

  • Zveřejněno: 29.09.2020
Záznam tiskové konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZ SP ČR) a Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů (LOK-SČL) z 29. září. Téma: Finance pro nemocnice – sliby a skutečnost; Jak epidemie COVID-19 zasahuje do života a práce zdravotníků, Jaká řešení navrhují odbory.

Chcete-li ušetřit, vsaďte na prevenci

  • Zveřejněno: 15.09.2020
Chcete-li ušetřit, vsaďte na prevenci!
 
Cílem kampaně, na které se podílí ČMKOS, je postupně představit pět příběhů popisujících smrtelné nebo závažné pracovní úrazy s hlavní myšlenkou, že investice do BOZP je důležitá jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Chceme plnohodnotný kurzarbeit!

  • Zveřejněno: 14.09.2020
V jedné firmě na Jihlavsku vedení kvůli ekonomické krizi zaměstnancům zkrátilo pracovní dobu o jeden den. Automaticky tím přišli o 25 % svých příjmů. Ve stejné době v Německu zaměstnanci téže firmy ale dostali 96 % své mzdy. Němečtí zaměstnanci tedy byli daleko lépe chráněni před ekonomickým propadem. Jestli chceme v dnešní době pomoci českým zaměstnancům, musíme přijmout kurzarbeit podobný tomu německému. Souhlasíte?
 
Naši studii, která se věnuje kromě kurzarbeitu i jiným příkladům dobré praxe ze zahraničí, najdete zde.
 
 

Nenechte se obcházet ve svých ústavních právech

  • Zveřejněno: 14.09.2020
Víte, že zakládání odborových organizací je garantováno Ústavou? Pokud vám zaměstnavatel vyhrožuje propuštěním za to, že se chcete na pracovišti odborově organizovat, je to protizákonné!
Pokud jste v takové situaci, nebojte se na nás obrátit. Pomůžeme vám se bránit.
 

Krádež za bílého dne! To jen tak nesmíme nechat.

  • Zveřejněno: 14.09.2020
Ministryně financí chce zrušit tzv. zaručenou mzdu, tedy takovou "minimální mzdu" pro jednotlivé kategorie zaměstnání. Čím vyšší máte kvalifikaci, tím vyšší máte zaručenou mzdu.
Tento krok proti zaměstnancům nemůže projít. My rozhodně budeme bojovat za zachování tohoto opatření. Jste v tom s námi?