Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Portský sociální závazek

  • Zveřejněno: 11.05.2021
Na sociálním summitu v Portu přijali 7. května 2021 zástupci evropských sociálních partnerů, Evropské komise a Portugalska společných závazek naplňovat Evropský pilíř sociálních práv a  usilovat o obnovu evropského hospodářství s ohledem na sociální rozměr krize."
 

Dovolená je prý zbytečný luxus #odboryříkajíNE

  • Zveřejněno: 30.04.2021
Poprvé již v roce 1925 odbory vybojovaly nárok na dovolenou pro všechny zaměstnance. Nyní se snažíme prosadit 5 týdenní dovolenou pro všechny! Čeští zaměstnanci si to zaslouží! 

TISKOVÁ ZPRÁVA: ČMKOS si připomněla Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání

  • Zveřejněno: 28.04.2021

V loňském roce zemřelo na následky pracovního úrazu 108 zaměstnanců. Další desítky pak skončily s velmi vážným poraněním v nemocnicích. Na problém bezpečnosti práce a rizika pracovních úrazů dnes upozornili zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů, kteří si i v letošním roce, který je značně ovlivněn epidemií, připomněli Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání.