Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Petice proti propouštění bez udání důvodu

  • Zveřejněno: 21.02.2024

Nesouhlasíme s návrhem na přijetí právní úpravy, která umožní zaměstnavatelům propouštět zaměstnance bez udání důvodu. Tento návrh se objevil v lednu 2024 v doporučeních Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Propouštění bez udání důvodu otevírá dveře např. k posílení diskriminace na trhu práce, vyhazování z politických či dalších důvodů a celkově nepřijatelně ohrožuje postavení zaměstnanců a zvyšuje jejich nejistotu. 

Více na https://petice.cmkos.cz.

Prohlášení ČMKOS k situaci v českém zemědělství

  • Zveřejněno: 14.02.2024

Českomoravská konfederace odborových svazů podporuje požadavky českých zemědělců směřující k řešení dopadů vysokých cen energií na jejich práci, na konkurenceschopnost České republiky a na životní úroveň obyvatelstva. ČMKOS žádá, aby vláda České republiky přijala účinná ekonomická i sociální opatření, která by těmto nepříznivým dopadům zabránila.

ČMKOS dlouhodobě požaduje, aby vláda přijala prorůstová opatření, která by urychleně nastartovala ekonomický růst a vyvedla zemi z prostředí vysoké inflace, poklesu reálných mezd a platů a obnovila přibližování České republiky k vyspělým zemím Evropské unie.

V oblasti zlepšování pracovních a sociálních podmínek ČMKOS požaduje:

  • přiblížení minimální mzdy úrovni 50 % průměrné mzdy,
  • přijetí úpravy dřívějšího odchodu do důchodu pro zaměstnance vykonávající namáhavé a rizikové práce,
  • zabránění nevhodným zásahům do zákoníku práce zahrnujícím mj. zavedení výpovědi bez udání důvodu ze strany zaměstnavatele.

Věnujme se skutečným potřebám českých domácností a tomu, co naše občany v každodenním životě trápí!

Stanovisko k Návrhům NERV k vyššímu dlouhodobě udržitelnému ekonomickému růstu

  • Zveřejněno: 01.02.2024

Materiál předložený Národní ekonomickou radou vlády (NERV) představuje 37 opatření majících za cíl zabezpečit vyšší dlouhodobě udržitelný ekonomický růst. Navrhovaná opatření směřují zejména do oblastí trhu práce a vzdělávání, částečně také do oblastí bydlení, správy a investic.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) má k předloženému materiálu zásadní výhrady, a to jak z pohledu samotného způsobu zpracování materiálu, východisek, které vedly ke zpracování 37 opatření, tak i k samotným navrhovaným opatřením.