Evropský pilíř sociálních práv

Evropský pilíř sociálních práv je iniciativa Evropské komise zaměřená na sociální dimenzi EU. Základem pilíře jsou sociální cíle a sociální práva zakotvené v primárním právu EU. První nástin Evropské komise navrhuje tři základní kapitoly, členěných do 20 podskupin.

Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma sociální dimenze evropské integrace – stanovisko ČMKOS

  • Zveřejněno: 14.10.2016

ČMKOS se hlásí k prosazování základních rysů společnosti, jež je definována jako sociální stát a v konkrétnější podobě jako evropský sociální model, jenž je vystavěn na těchto pilířích:

  • zajišťování prosperity
  • omezování chudoby
  • zajišťování sociální rovnosti
  • zajišťování sociální integrace a zamezování sociálnímu vyloučení
  • zajišťování sociální stability