DŮCHODOVÁ REFORMA

Nesouhlasíme s navrženými změnami v důchodovém systému České republiky. Navrhovaný zákon obsahuje restriktivní opatření, která by mohla vážně ovlivnit budoucnost důchodů v naší zemi.

Co nás nejvíce znepokojuje?

❌ Zvyšování důchodového věku bez adekvátního zohlednění namáhavé a rizikové práce

❌ Postupné snižování důchodových nároků pojištěnců

❌ Absence vyčíslení dopadů na státní rozpočet

❌ Neúčast sociálních partnerů na skutečném dialogu

Jaká možná alternativní opatření důchodové reformy navrhujeme?

  • Podpora populačního vývoje (jesle, školky, dávky podporující třetí dítě v rodině)
  • Reforma vzdělávací soustavy (zkrácení nástupu do práce až o tři roky)
  • Řízená pracovní migrace (může nahradit chybějící českou populaci)
  • Zapojení dalších příjmů do odvodu pojistného (tantiémy, kapitálové příjmy)
  • Zvýšení pojistného OSVČ
  • Zvyšování minimální mzdy a potírání švarcsystému
  • Důsledné vymáhání odvodů pojistného