Evropský pilíř sociálních práv

Evropský pilíř sociálních práv je iniciativa Evropské komise zaměřená na sociální dimenzi EU. Základem pilíře jsou sociální cíle a sociální práva zakotvené v primárním právu EU. První nástin Evropské komise navrhuje tři základní kapitoly, členěných do 20 podskupin.

Interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv

  • Zveřejněno: 26.10.2017

V příloze interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv ve znění, které bylo dne 20. října dohodnuto na zasedání Výboru stálých zástupců s ohledem na zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele konající se dne 23. října 2017.