Popularizační článek o roli sociálního dialogu “Jak to bylo s odborovými rekreacemi”


SondyRevue, červen 2023


Tento článek byl vydán v rámci projektu „Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst“,
Reg. číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, který je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR