Závěrečná zpráva z výzkumu Celoživotní kariérové poradenství

Závěrečná zpráva z výzkumu Celoživotní kariérové poradenství – NMS Market research

Tato aktivita byla realizována v rámci projektu „Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst“,
Reg. číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR