Jednání s prezidentem Petrem Pavlem

Dnes Vedení ČMKOS ve složení: předseda Josef Středula, místopředseda Jiří Vaňásek a místopředsedkyně Radka Sokolová jednalo s Prezidentem ČR Petrem Pavlem. Tématem jednání vedle představení nového vedení ČMKOS byla tzv. důchodová reforma. Vedení ČMKOS představilo svá stanoviska k jejímu návrhu, zejména nesouhlas se zvyšováním věku pro odchod do důchodu a se snižováním výše důchodů pro budoucí důchodce.  

Současně jsme upozornili na nutnost: 

  • komplexního řešení dřívějšího odchodu do důchodu pro náročné profese. Je třeba zohledňovat všechny (13) rizikové faktory, nikoli jen čtyři vybrané, jak je aktuálně navrženo. Dlouhodobým cílem ČMKOS v této oblasti je, aby zaměstnanci pracující ve 3 a 4 skupině rizikových prací měli možnost odejít do důchodu dříve, a to bez jakéhokoli jeho krácení. 
  • metodického usměrnění přístupu hygienických stanic při posuzování rizik ve zdravotnictví, sociálních službách a všude tam, kde jsou rizika hodnocena. 

V průběhu jednání jsme vyslovili celou řadu argumentů, které se týkaly jak příjmové, tak výdajové strany důchodového systému. Upozornili jsme také na provázanost veřejných systémů – pro představu: prodloužení věku odchodu do důchodu může znamenat významné dopady do oblasti nemocenského pojištění (vyšší nemocnost zaměstnanců) nebo zaměstnanosti (např. vyšší potřeba rekvalifikací, dávek v nezaměstnanosti).  

Závěrem jsme prezidenta ČR požádali o pokračování společných jednání nad klíčovými tématy jako je důchodová reforma nebo změny v zákoníku práce.

(Foto: Zuzana Bönisch, Pražský hrad)