Zákon o lobbování – dopis poslankyním a poslancům

Vláda schválila v březnu návrh zákona o lobbování. Bude následovat jeho projednávání v Poslanecké sněmovně.

V tomto zákoně došlo po ukončení připomínkového řízení k zásadní změně. Z okruhu osob, které ze zákona nejsou lobbisté, byly vypuštěny organizace sdružující zaměstnance, organizace sdružující zaměstnavatele, registrované církve nebo náboženské společnosti a zástupci územních samosprávných celků, čímž se tyto subjekty dostaly do potenciálního postavení lobbistů.

Jenže péče o práva zaměstnanců a zaměstnankyň není lobbing. Proto s takovou změnou návrhu nesouhlasíme. Jsme přesvědčení, že zákon o lobbování má vypadat jinak.

Sociální partneři ČR a představitelé měst a obcí, s podporou římskokatolické církve, napsali proto dopis poslancům a poslankyním Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.