PETICE PROTI PROPOUŠTĚNÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

V lednu 2024 se v doporučeních Národní ekonomické rady vlády (NERV) objevil návrh na přijetí právní úpravy, která by zaměstnavatelům umožnila propouštět zaměstnance bez udání důvodu. Tento návrh jednoznačně odmítáme.

Propouštění bez udání důvodu otevírá dveře např. k posílení diskriminace na trhu práce, vyhazování z politických či dalších důvodů a celkově nepřijatelně ohrožuje postavení zaměstnanců a zvyšuje jejich nejistotu.

V současné době zákoník práce umožňuje propustit zaměstnance, který špatně vykonává svoji práci nebo porušuje pracovní kázeň. Lze také propustit zaměstnance v důsledku opodstatněného zrušení pracovního místa. Poctivý zaměstnavatel nepotřebuje další úpravy zákoníku práce. Proto jsme spustili Petici proti propouštění bez udání důvodu. Více se o ni dočtete na webu petice.