37 NÁVRHŮ NERV

Národní ekonomická rada vlády (NERV) představila v lednu 2024 materiál s 37 opatřeními majícími za cíl zabezpečit vyšší dlouhodobě udržitelný ekonomický růst. Navrhovaná opatření směřují zejména do oblastí trhu práce a vzdělávání, částečně také do oblastí bydlení, správy a investic.

K tomuto materiálu máme zásadní výhrady, a to jak z pohledu samotného způsobu zpracování materiálu, východisek, které vedly ke zpracování 37 opatření, tak i k samotným navrhovaným opatřením.

Návrhy NERV